Reglement

Reglement voor deelnemers CONTOUR Run op Velden

Artikel 1: Definities

1.1. Evenement: De jaarlijks te houden hardloopwedstrijd in Velden. Een hardloopwedstrijd op de weg over diverse afstanden met verschillende aanvangstijden aangeduid als CONTOUR Run op Velden.
1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement op individuele basis of als team.
1.3. Organisator: de rechtspersoon Lopersgroep Arcen Lomm Velden.
Coördinator/medewerkers en vrijwilligers, door de organisator ingeschakeld, gezamenlijk dan wel alleen, worden ook aangeduid als organisator.

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de organisator voor het evenement vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. De jeugdlopen zijn ingedeeld in de categorieën: jeugd t/m 9 jaar en jeugd 10 t/m 14 jaar. De 5 km is toegankelijk vanaf 14 jaar en de 10 km vanaf 16 jaar.
2.2 De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. De inschrijving impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met het reglement.
2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Overname van startnummer is mogelijk maar moet vooraf aan de organisator c.q. wedstrijdsecretariaat gemeld worden. Dit kan eventueel per e-mail geschieden.
2.4 Deelnemers die zich hebben ingeschreven, maar daarna besluiten niet deel te nemen, kunnen zich via een e-mail afmelden. Eenmaal geïnde inschrijfgelden worden niet terugbetaald.
2.5 De organisator kan zich genoodzaakt zien door overmacht, zoals extreme weersomstandigheden of een calamiteit, op het laatste moment de wedstrijd af te gelasten. In dat geval wordt er geen nieuwe datum vastgesteld: de eerstvolgende editie vindt een jaar later plaats.
2.6 Bij afgelasting uit overmacht kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten door de deelnemers. Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgelden.
2.7 Voor de wedstrijden gelden geen limiettijden. De organisator houdt zich wel het recht voor eventuele achterblijvers uit de wedstrijd te halen, indien de verkeersveiligheid in gevaar dreigt te komen.
2.8 Deelnemers gaan akkoord met het mogelijk gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, video e.d. voor promotionele doeleinden van de CONTOUR Run op Velden. Hiervoor kan men geen vergoeding claimen.
Tevens wordt de voornaam, achternaam en woonplaats gepubliceerd via crov.lopersgroep-alv.nl/uitslagen en persoonsgegevens worden mogelijk getoond middels www.uitslagen.nl en/of www.inschrijven.nl, waarvoor de Deelnemer ook toestemming geeft.
2.9 Deelnemen aan de CONTOUR Run op Velden is voor eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor ongevallen voor, tijdens en na de wedstrijd. Evenmin is de organisator aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke bezittingen.

Artikel 3: Tijdwaarneming

3.1 De organisator stelt de finishtijd vast d.m.v. elektronische tijdwaarneming (bruto en netto tijd).

Artikel 4: Overig

4.1 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisator.

zie ook onze Privacy Policy


 

CONTOUR accountants logo

 


Actueel

NIEUW : Ad Burgmans heeft foto's gemaakt van de Contour Run op Velden 2019
kijk hier  <

Top